Att köpa billiga jumpsuits kan bli dyrt

Internet har gjort det extremt bekvämt och enkelt att beställa kläder oavsett om det är från Sverige, Danmark eller USA. Hittar du en cool jumpsuit är det lätt att lockas till att köpa den från utlandet. Utbudet blir enormt stort när hela världens affärer presentereras online.

I Sverige är det inte mer än ett tiotal affärer som har ett utbud av jumpsuits på över 10st men utomlands finns det betydligt fler. Men … vid köp av en jumpsuit (eller andra varor) från utlandet bör man vara insatt. Det kan nämligen tillkomma en rad extra utgifter om de handlas från ett land utanför EU som tex USA eller från Asien.

Regler vid import av jumpsuit

Reglerna kan i grovt sägas vara att man ska betala tullavgift om värdet på jumpsuits som köps överstiger 150 Euro. Detta eftersom tullverket klassar det som import om värdet är högre vilket gör att det måste beskattas med tullavgift.

Men det är inte enbart värdet på varan som avgör avgiften och dessutom finns det varuslag som inte har någon avgift alls. Detta samtidigt som avgiften kan vara upp till 20% på andra varor. De andra faktorerna som påvekrar tullavgiften är vad det är för något som importeras samt från vilket land de importeras.

Oavsett vad som köps in måste köparen betala svensk moms, för en jumpsuit, som går under kategorin kläder, är denna 25% moms. När något ska deklareras kan även fraktbolaget ta ut en extra avgift som ska täcka för det arbete som bolaget lägger ner för att göra importdeklarationen.

Avgiftsguiden

För att se exakt vad kostnaden kommer att bli kan man använda sig av Tullverkets tjänst som kallas för Avgiftsguiden. Förutsatt att man vet varan, vikten, landet den köps från m.m. går det att få en totalsumma på vad tullavgiften blir. Den som klickar i att de vill köpa en jumpsuit (eller fler) från Indien till ett värde av 150 Euro får tex betala 503kr i tullavgift och moms. Ett påslag på priset på närmare 33%. Då är det inte säkert det är billigare längre …

En billig jumpsuit kan alltså bli en dyr affär …